Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร

ประกาศเมื่อ    19 สิงหาคม 2558 เวลา 11:19:03    ยอดเข้าชม    74  บทความโดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานราชการ ในตำแหน่งเภสัชกร  โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังรายละเอียดที่แนบท้ายมาในบทความนี้