Loading...

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเภสัชกร

ประกาศเมื่อ    29 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:35:58    ยอดเข้าชม    45  บทความโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเภสัชกร

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ดังรายละเอียดที่แนบท้ายบทควมนี้