Loading...

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศเมื่อ    07 กรกฎาคม 2558 เวลา 16:32:13    ยอดเข้าชม    78  บทความโดย นายชาญณรงค์ กางจันทา/ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สามารถดูรายละเอียดดังเอกสารที่แนบท้ายมานี้