Loading...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศเมื่อ    23 มิถุนายน 2558 เวลา 16:39:17    ยอดเข้าชม    77  บทความโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ โดยสามารถดูรายละเอียดในการเข้าสอบได้ ดังเอกสารที่แนบท้ายบทความนี้