Loading...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ    24 มีนาคม 2558 เวลา 09:33:25    ยอดเข้าชม    86  บทความโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ

มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้