Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

ประกาศเมื่อ    09 มีนาคม 2558 เวลา 09:40:57    ยอดเข้าชม    74  บทความโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า