Loading...

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศเมื่อ    21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:21:56    ยอดเข้าชม    87  บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นะพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงงานราชการเรื่องหลักการ ดังเอกสารแนบท้ายมานี้ -.