Loading...

ประกาศขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศเมื่อ    11 กันยายน 2557 เวลา 10:40:02    ยอดเข้าชม    74  บทความโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ประกาศขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการ

 
 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ