Loading...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศเมื่อ    23 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:52:39    ยอดเข้าชม    79  บทความโดย กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต

ด้วยกรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 1 ตำแหน่ง ในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ดังรายละเอียดที่แนบมาท้ายนี้