Loading...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ประกาศเมื่อ    26 สิงหาคม 2556 เวลา 10:33:16    ยอดเข้าชม    94  บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ

เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ด้วย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ

เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ที่ว่างจำนวน ๖ ตำแหน่ง

ดังรายละเอียดตามสำเนาประกาศที่แนบมาพร้อมนี้