Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัต

ประกาศเมื่อ    07 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 17:15:55    ยอดเข้าชม    99  บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปฏิบัติงานห้องยา)