Loading...

ประกาศรายชื่อผ้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 1 พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานกรเงิน

ประกาศเมื่อ    07 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 17:12:57    ยอดเข้าชม    132  บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ประกาศรายชื่อผ้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 1 พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานกรเงินและบัญชี