Loading...

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศเมื่อ    09 ตุลาคม 2561 เวลา 15:09:44    ยอดเข้าชม    92  บทความโดย กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล