Loading...

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก และนักวิชาการพัสดุ

ประกาศเมื่อ    09 มกราคม 2566 เวลา 11:02:19    ยอดเข้าชม    1388  บทความโดย ก.ทรัพยากรบุคคล

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ      จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

*ผู้สมัครกรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครให้เข้าใจ*

รายละเอียดเบื้องต้น

 • ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก
 • จำนวน  1  อัตรา

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน  1  อัตรา

 

 

 • สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เลขที่ 169หมู่ 4 ถนนชาตะผดุง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 มกราคม 2566
 • ส่งใบสมัครได้ที่ Email:  hrd.jvkk@gmail.com 
 • หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่  คุณจิราภรณ์ ลีวัฒนโยธิน เบอร์โทร: 064-9598590
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ วันที่  31  มกราคม 2566    
 •           
  ทาง http://www.krph.go.th 
 • โดยวันที่สอบและสถานที่จัดสอบจะแจ้งอีกครั้ง

ขอความร่วมมือให้ผู้สมัครศึกษาการรับสมัครให้เข้าใจ

ผู้สมัครต้องดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร จากนั้นดำเนินการพิมพ์(Print)ใส่กระดาษ A4 พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน     ติดรูปถ่ายขนาด 1.5 x 2 นิ้ว และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย แล้วนำมายื่นส่งพร้อมหลักฐานในวันที่เปิดรับสมัคร

ผู้สมัครต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูลหลักสูตร ของสถานการศึกษาที่ผู้สมัครได้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ  เพื่อใช้แนบประกอบเป็นหลักฐานการรับสมัคร