Loading...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม,ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศเมื่อ    06 กันยายน 2565 เวลา 10:01:32    ยอดเข้าชม    56  บทความโดย ก.ทรัพยากรบุคคล