Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ประกาศเมื่อ    16 มกราคม 2560 เวลา 17:51:46    ยอดเข้าชม    73  บทความโดย พัฒนพงศ์ หอมวุฒิวงศ์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป