แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

คำชี้แจง : กรุณาเติมเครื่องหมาย ในช่องคำถามที่กำหนดเพื่อใช้ในการต่อยอดการพัฒนาเว็บไซต์


คุณคิดว่า ได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ในระดับใด?


คุณพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด?


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม